Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993


Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, när dragarpengar gäldas 1 jul 1964-28 feb 1969: 150 öre
Dragarpengar vid förtullning i Göteborg 9 sep 1968-31 dec 1968 75 öre+55% avrundat till 115 öre
Total avgift 9 sep1968-31 dec 1968 1968: 265 öre

Ytterligare exempel på samma taxa