Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993


Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse. 1  Jul 1921-30 Sep 1925: 20 öre


Samma taxa, förtullning av 4 paket a 20 öre = 80 öre