Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993


Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, när dragarpengar gäldas 1 Jul 1930-30 Jun 1948: 10 öre
Dragarpengar vid förtullning i Stockholm 0-20 kg när öppnad eller vägd 1 jan 1947-31 okt 1947 Grundtaxan 35 öre +30% avrundat till 45 öre
Total avgift 1 jan 1947-31 okt 1947: 55 öre