Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993


Dragarpengar för biträde med avgående paket i Stockholm. Grundtaxa 0-20 kg 35 öre +60% avrundat till 55 öre, 1 aug 1951-22 maj 1952