Förtullningsavgift och Dragarpengar 1921-1993


Förtullning genom postens försorg av till Sverige ankommen försändelse, när dragarpengar gäldas 1 jul 1964-28 feb 1969: 150 öre
Dragarpengar vid förtullning i Stockholm 9 jan 1967-30 dec 1968 80 öre+45% avrundat till 115 öre
Total avgift 9 jan 1967-30 dec 1968: 265 öre

Ytterligare exempel på samma taxa: