Swedish National Sanatorium, Free Bed Fund, Denver Colorado (1912)

Storlek, totalt/Size, total:  25x25 mm

Perforering etc: tandad
Perforation etc: perforated

Tidigast kända användning/Earliest known use: 15 Dec 1923
Tidigast kända stämpelbundna användning/Earliest known use tied by postmark: 15 Dec 1923
 

Green listar även en utgåva i annat utförande 1910
Green also lists another issue 1910

Utgåvor från och med 1945 se Swedish National Sanatorium
Issues from 1945 see Swedish National Sanatorium