45 öre, type II
1925-10-01--1942-03-31 Letter insured for 0-300 kr to Scandinavian country, single rate
Letter fee, 15 öre (1924-08-01--1942-03-31)
Insurance fee 0-300 kr 30 öre, 20 öre start fee and 10 öre for each 300 kr (1925-10-31--1946-12-31)