1.70 Kr.

 

International express money order 50 < 500 kr.

Money order fee 100 öre and express fee 70 öre

01/07/62 - 30/06/64

 

http://projekt.sspd.se/kronor/K170IXMO.jpg