Etikettstyp: buntetikett för A-brev, postförskottpost
Label type: bundle label for A-post, C.O.D. items

Storlek, totalt/Size, total: 105x74 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 97x65 mm

Färg: svart tryck på rödorange papper
Colour: black print on lred orange paper

Perforering etc: skuren
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl 2203.14 (Jun 82)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 

Senast kända användning/Latest known use:

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: 
 

Etikettstyp: buntetikett för A-brev, postförskottpost
Label type: bundle label for A-post, C.O.D. items

Storlek, totalt/Size, total: 105x74 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 97x65 mm: 

Färg: svart tryck på rödorange papper
Colour: black print on lred orange paper

Perforering etc: skuren
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl 2203.14 (Jun 82)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 

Senast kända användning/Latest known use:

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: Text "Stämpel" upptill
Comment: Text "Stämpel" at top