Etikettstyp: etikett för ankommande utrikes assförsändelse
Label type: label for incoming insured item

Storlek, totalt/Size, total: 38x13 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 31x9 mm

Färg: svart tryck på rött paper
Colour: black print on red paper

Perforering etc: vågrät genomstick
Perforation etc: horizontally rouletted

Officielt blankettnummer/Official form no: 

Tidigast kända användning/Earliest known use: 29 May 1935

Senast kända användning/Latest known use: 4 Dec 1939

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: 
 

Etikettstyp: etikett för ankommande utrikes assförsändelse
Label type: label for incoming insured item

Storlek, totalt/Size, total: 40x14 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 33x12 mm

Färg: svart tryck på rött paper
Colour: black print on red paper

Perforering etc: vågrät genomstick
Perforation etc: horizontally rouletted

Officielt blankettnummer/Official form no: 

Tidigast kända användning/Earliest known use: 17 Jan 1968

Senast kända användning/Latest known use: 1 Oct 1968

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: 
 

Etikettstyp: etikett för ankommande utrikes assförsändelse
Label type: label for incoming insured item

Storlek, totalt/Size, total: 36x13 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 31x8.5 mm

Färg: svart tryck på rött paper
Colour: black print on red paper

Perforering etc: vågrät genomstick
Perforation etc: horizontally rouletted

Officielt blankettnummer/Official form no: 

Tidigast kända användning/Earliest known use: 28 Oct 1970

Senast kända användning/Latest known use: 28 Oct 1985

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: