Etikettstyp: etikett för adress och kort meddelande
Label type: label for address and short message

Storlek, totalt/Size, total: 79x53 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 59x43 mm

Färg: svart tryck på vitt papper
Colour: black print on white paper

Perforering etc: skuren
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: 

Tidigast kända användning/Earliest known use: 

Senast kända användning/Latest known use:

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: måttuppgifterna är osäkra
Comment: size infirmation may be incorrect
 

Etikettstyp: etikett för adress och kort meddelande
Label type: label for address and short message

Storlek, totalt/Size, total: 107x73 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 92x52 mm

Färg: svart tryck på vitt papper
Colour: black print on white paper

Perforering etc: skuren
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: 

Tidigast kända användning/Earliest known use: 18 Apr 1940

Senast kända användning/Latest known use:

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: 
 

Etikettstyp: etikett för adress och kort meddelande
Label type: label for address and short message

Storlek, totalt/Size, total: 105x71 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 85x52 mm

Färg: svart tryck på vitt till gult papper
Colour: black print on white to yellow paper

Perforering etc: skuren
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl. 44 (Sept 41.)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 27 May 1944

Senast kända användning/Latest known use: 1 Oct 1948

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: 
 


Etikettstyp: etikett för adress och kort meddelande
Label type: label for address and short message

Storlek, totalt/Size, total: 106x72 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 94x61 mm

Färg: svart tryck på vitt till gult papper
Colour: black print on white to yellow paper

Perforering etc: skuren
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl 44 (Okt 50)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 26 Jan 1955

Senast kända användning/Latest known use: 19 Jun 1957

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: 
 

Etikettstyp: etikett för adress och kort meddelande
Label type: label for address and short message

Storlek, totalt/Size, total: 109x70 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 102x61 mm

Färg: svart tryck på vitt papper
Colour: black print on vitt paper

Perforering etc: skuren
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: 

Tidigast kända användning/Earliest known use: 26 May 1952

Senast kända användning/Latest known use: 

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: 
 

Etikettstyp: etikett för adress och kort meddelande
Label type: label for address and short message

Storlek, totalt/Size, total: 

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 

Färg: grönt tryck på gulvitt papper
Colour: green print on yellow-white paper

Perforering etc: skuren
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl. 44 (Febr 55)

Tidigast kända användning/Earliest known use: 24 Oct 1955

Senast kända användning/Latest known use: 15 Apr 1961

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comment: