Etikettstyp: etikett för expresspaket
Label type: label for express parcel

Storlek, totalt/Size, total: 60x57 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 60x57 mm

Färg: blått och rött tryck på vitt självhäftande papper
Colour: blue and red print on white self-adhesive paper

Perforering etc: skurem
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: Bl 2010.39 (okt 89)

Tidigast kända användning/Earliest known use:  

Senast kända användning/Latest known use:  

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comments: