Etikettstyp: Etikett om ändrad postadress
Label type: Label regarding changed address

Storlek, totalt/Size, total: 53x37 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 49x34 mm

Färg: blått, svart och rött tryck på vitt papper 
Colour: blue, black and red print on white paper

Perforering etc: genomstick, alla sidor
Perforation etc: rouletted, all sides

Officielt blankettnummer/Official form no: ?

Tidigast kända användning/Earliest known use: 24 Apr 1952

Senast kända användning/Latest known use: 18 Mar 1960

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: känd från Bromma, Göteborg C, Göteborg S, Göteborg V, Göteborg Ö, Hägersten, Stockholm C, Stockholm K, Stockholm Sv, Stockholm Sö, Stockholm Va, och Stockholm Ö. Tryckår 1952
Comment: known from Bromma, Göteborg C, Göteborg S, Göteborg V, Göteborg Ö, Hägersten, Stockholm C, Stockholm K, Stockholm Sv, Stockholm Sö, Stockholm Va, and Stockholm Ö. Printing year 1952