Etikettstyp: Tullfrietikett för EMS-försändelse
Label type: label Free of customs for EMS-item

Storlek, totalt/Size, total: 64x36 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 55x26 mm

Färg: svart på vitt sjölvhäftande papper
Colour: black print on white self-adhesive paper

Perforering etc: skurem
Perforation etc: cut

Officielt blankettnummer/Official form no: 

Tidigast kända användning/Earliest known use: 2 Sep 1993

Senast kända användning/Latest known use: 15 Jun 1996

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: 
Comments: