Etikettstyp: Ankomstnummeretikett, brevpostförskott
Label type: Receiving no label, C.O.D letter

Storlek, totalt/Size, total: 35x19-21 mm

Storlek, text eller ram/Size, text or frame: 27x16 mm

Färg: rosalila och blått tryck på vitt papper
Colour: rose lilac and blue print on white paper

Perforering etc: kanterna skurna, genomstick mellan delarna
Perforation etc: edges cut, rouletted between sections

Officielt blankettnummer/Official form no: 

Tidigast kända användning/Earliest known use: 19 Feb 1988

Senast kända användning/Latest known use: 24 Oct 1997

Litteratur/Litterature: 

Kommentar: Förmodligen två delar, en för försändelsen och en för avin. Känd från Göteborg 54, Hisings Backa, Växjö 1 och Örebro 1P
Comment: Probably two parts one, one for the letter and one for the advise card, Known from Göteborg 54, Hisings Backa, Växjö 1 and Örebro 1P